Gå direkte til det du trenger.
Gå til Solar Gateway.

Å finne og tilpasse din personlige informasjon hos Solar, blir nå mye enklere!
Gjennom Solar Gateway samler du den informasjon du har behov for som kunde hos Solar. Med én og samme pålogging, har du tilgang til
samtlige funksjoner, som WebLink, Solar Skolen, eArkiv etc. Du velger selv hvilke funksjoner som skal være synlige i din personlige Gateway profil.

Med Solar Wheel kan du navigere mellom de ulike funksjonene i Gateway på en enkel måte.

Les mer om Solar Gateway
Gå videre til Solar Gateway